Wigle Sinnema: 'Maak van Franeker kaatsstad van Friesland'

Franeker - Voorzitter Wigle Sinnema van de KNKB hoopt dat de nieuwe gemeente Waadhoeke meer gebruik zal maken van het feit dat Franeker de kaatsstad van Friesland is.

,,Neem het kaatsen serieus gemeente. Kijk naar Heerenveen dat als Sportstad Heerenveen een grote uitstraling heeft. Sneek profileert zichzelf als watersportstad. Franeker zou datzelfde uit moeten stralen als Kaatsstad. De kaatsbond is hier gevestigd, het grootste kaatsevenement vindt hier plaats en de stad heeft het unieke Keatsmuseum. Daar moet Franeker in onze ogen meer mee doen, gebruik het in kreten, straal het uit naar de buitenwereld.” Sinnema deed zijn betoog tijdens de jaarvergadering van de kaatsbond vorige week in Bloemketerp. De kaatsbond heeft het zwaar, het aantal leden daalt ieder jaar. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen. ,,Hoe leiden we het kaatsen door de huidige tijd? Hoe gaan we om met normen en waarden, we moeten onze verantwoording nemen. Daarnaast zullen we op een andere manier invulling moeten geven aan het kaatsen. Muurkaatsen, tegenwoordig bekend als wallball en het kaatsen met zachte bal winnen aan populariteit. We willen daar meer aandacht aan geven. Het zijn ook vormen van kaatsen en dus horen ze thuis bij de KNKB. We zijn ons ervan bewust dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen.” Niet alleen qua ledental heeft de KNKB het zwaar, ook het vinden van nieuwe scheidsrechters is problematisch. ,,We hebben er van alles aan gedaan, meerdere malen via verschillende media een oproep gedaan, maar de respons is nul. Er stoppen wel scheidsrechters, maar er komen geen nieuwe bij.” Vanuit de zaal werd geopperd dat de bond na moet denken over het verhogen van de vergoeding voor de scheidsrechter. De lange kaatsdagen bij de jeugd zijn eveneens een punt wat aandacht heeft van de bond. ,,Hele dagen op het kaatsveld van ’s morgens tien uur tot ’s middags zes uur is niet meer van deze tijd. We moeten toe naar een andere wedstrijdopzet. Bij de jeugd willen we toen naar wedstrijden waar iedereen drie keer een wedstrijd kaatst van ongeveer drie kwartier. Dan ben je in een ochtend of een middag klaar.”

Bondspartij op It Sjûkelân

Verder is de KNKB van plan de finale van de bondspartij op pinkstermaandag terug te brengen naar It Sjûkelân. ,,De voorrondes zullen verkaatst worden op de velden aan de Hertog van Saxenlaan maar de finales moeten plaats vinden op It Sjûkelân. We zullen zorgen dat daar een tribune en een feesttent komen te staan”, aldus bestuurslid Lolke Jan Dijkstra. Ook de finales van het schoolkaatsen zullen op It Sjûkelân gehouden worden. Vorig jaar waren de finales daar voor het eerst, na tientallen jaren in Leeuwarden bij Sonnenborgh. Voorafgaand aan de voorrondes zullen de leerlingen van groep acht van de Franeker basisscholen worden uitgenodigd om kennis te maken met het Keatsmuseum en zullen ze aansluitend een kaatsclinic krijgen. Dat zal plaats vinden op dinsdag 6 en donderdag 8 juni. In 2018 moet Franeker in de week van de PC ‘Keatsstêd 2018’ worden, met: op de maandag een speciale opening en de loting voor de PC, een zachte bal PC voor dames, een keatskuier door de stad, overal foto’s van kaatsen in de winkels van Franeker. Terwijl op donderdag, vrijdag en zaterdag het Europees kampioenschap op de agenda staat, met onder andere het llarges en wallball. (Tekst Suwarda Vis)