CBS De Wizebeam haalt ruim 2700 euro op bij sponsorloop voor waterproject in Liberia

Minnertsga - De ruim honderd kinderen van CBS De Wizebeam uit Minnertsga hebben woensdag bij de sponsorloop Wandelen voor Water samen ruim 2700 euro opgehaald.

De opbrengst is bestemd voor drinkwater in Liberia. Dat is een waterproject van ZOA. Die organisatie biedt wereldwijd noodhulp en werkt samen met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Bij de loop legden de leerlingen een traject af van zes kilometer. Daarbij namen zij zes liter water mee in een rugzak, die zij hadden gekregen van ZOA. Zo konden de kinderen zelf ervaren hoe het is om met water te moeten lopen, zoals hun leeftijdsgenootjes in veel landen dat dagelijks moeten doen. ,,Woensdag was het Wereld Waterdag. Daarom hebben wij op die dag de loop gehouden", zegt Baukje Elzinga, directeur van CBD De Wizebeam. Het thema bij de dag die in 1993 in het leven is geroepen en in het teken staat van het creëren van bewustwording over de nationale en mondiale waterproblematiek, was ditmaal afvalwater. Voorafgaand aan de actie was er een gastles van een medewerker van ZOA. Die vertelde over het belang van schoon drinkwater en hygiëne.   (Foto's CBS De Wizebeam)