Baukje de Groot-Quarré gehuldigd bij viering 45-jarig bestaan EHBO-vereniging Minnertsga

MINNERTSGA - De EHBO-vereniging uit Minnertsga heeft vandaag haar 45-jarig bestaan gevierd. De viering was in MFA De Doarpsfinne in Minnertsga.

Bij de viering is Baukje de Groot-Quarré gehuldigd. Zij is niet alleen vijfentwintig jaar bestuurslid, maar ook lid sinds het eerste uur. De jubilaris kreeg namens het district Friesland de Grote Zilveren Dr. C.B.Jansen Tilanus medaille. Dat is een onderscheiding voor leden, die zich op de een of andere manier gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt binnen de EHBO. De oprichtingsvergadering van de EHBO-vereniging in Minnertsga vond 14 maart 1972 plaats. Een merkwaardig begin, want in het jaar daaraan voorafgaand was er al sprake van activiteiten. En dat hield verband met het feit dat een aantal belangstellenden aan het bestuur van het Groene Kruis had gevraagd of er voor hen ook een beginnerscursus EHBO geregeld kon worden. Daarmee begon eigenlijk de aanleiding om een EHBO-vereniging op te richten. Deze groep cursisten deed in januari 1972 examen en de diploma-uitreiking vond plaats tijdens de oprichtingsvergadering op 14 maart. Onderscheiding Bijzonder is dat  Baukje de Groot-Quarré vanaf dat moment al lid is van de vereniging. Al die jaren van haar lidmaatschap heeft zij de herhalingslessen gevolgd waardoor haar diploma tot op de dag van vandaag nog steeds geldig is. Vanzelfsprekend is er gedurende de afgelopen jaren sprakegeweest van heel veel veranderingen. Veranderingen die bijna elk jaar door de landelijke organisatie “Het Oranje Kruis” worden doorgevoerd. Met andere woorden, handelingen die eerst zo heel gewoon en verklaarbaar leken, worden door de jaren heen voortdurend bijgesteld. Maar, naast het actueel houden van het EHBO-diploma is er ook sprake van organisatorische activiteiten. Vaak wordt er een beroep op de vereniging gedaan om ondersteuning te verlenen bij verschillende evenementen in de zin van het inzetten van vrijwillige EHBO-ers. Denk aan dorpsfeesten, reunies of de viering van Koningsdag. Ook in die zin wordt het een en ander van een EHBO-bestuur verwacht. Vanaf september 1992 is Baukje de Groot bestuurslid en verzorgt zij naast het archief en het materiaal waarmee geoefend wordt, ook de inzet van vrijwilligers bij dergelijke evenementen. In dat verband prees Haaye Wagenaar mevr. De Groot die met betrekking tot die werkzaamheden haar sporen zeker had verdiend.Reden om ook bij dit 25-jarig jubileum stil te staan. Namens het districtsbestuur werd aan mevr. De Groot de grote zilveren Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding uitgereikt. Een typische EHBO-onderscheiding voor diegenen die zich op het gebied van EHBO verdienstelijk hebben gemaakt. En voor haar inzet voor de vereniging kreeg zij van het bestuur een passend cadeau en een bos bloemen aangeboden.