Enquête gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

Franeker - Mensen in het gebied Franekeradeel-Harlingen kunnen aangeven hoe zij het liefst geïnformeerd worden over het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen.

De bestuurscommissie, die het project uitvoert, vraagt mensen in het gebied om een enquête in te vullen. Daarin kunnen mensen aangeven waar zij informatie over willen en via welk medium dat het beste kan. De enquête is online in te vullen via: www.gofraha.frl/enquete. Voorzitter van de bestuurscommissie Hepke Bijma: "We hopen dat mensen reageren op de vragenlijst. Wie weet komt eruit dat we een Facebook-account moeten aanmaken, of dat we niet alleen de Franeker Courant moeten gebruiken voor onze informatiepagina. We gaan dat bekijken als we de uitkomsten binnen hebben. Wij vinden het belangrijk dat de informatievoorziening aansluit bij de omgeving. Dat kun je het beste doen door het gewoon een keer te vragen.” Huidige communicatiemiddelen Het project voorziet nu ook al in veel communicatiemiddelen. Op de website (www.gofraha.frl) staat een beschrijving van het project. Een paar keer per jaar verstuurt de bestuurscommissie een digitale nieuwsbrief. In de Franeker Courant staat informatie als er nieuws is over werkzaamheden. Mensen in het gebied krijgen persoonlijk een brief als er in hun regio werkzaamheden zijn. Mensen kunnen met vragen terecht bij het Streekloket in het Dorpshuis Oosterbierum. Er zijn informatiebijeenkomsten en indien nodig persoonlijke gesprekken. De bestuurscommissie geeft de mensen uit de streek de kans om aan te geven hoe zij de communicatie over het project het liefste zien. Uitkomst enquête Een overzicht van de resultaten van de enquête koppelt de bestuurscommissie per brief terug. Ook komen de uitkomsten op de website. Achtergrond In het gebied rond Franekeradeel en Harlingen, en in een deel van Het Bildt, daalt de bodem. Dat komt door voormalige gaswinning van Vermilion Energy Netherlands BV en door de huidige zoutwinning van Frisia Zout BV. Zowel bodemdaling als klimaatverandering leidt er toe dat de aan en -afvoer van oppervlaktewater in het gebied minder functioneert. Het is belangrijk dat hiervoor maatregelen getroffen worden. Daarnaast wil de Bestuurscommissie dat er verbeteringen voor landbouw, recreatie, natuur, landschap en leefbaarheid komen.