Basisscholen in de regio doen mee aan de kunstwedstrijd van AMS over 500 jaar Reformatie

Franeker - In Franeker zal zaterdag 8 april  500 jaar Reformatie worden herdacht. Samen met de burgemeester, diverse dominees en musea is er een  programma gemaakt voor deze dag. Een dag die landelijke bekendheid krijgt.

In de afgelopen maanden is hier door zowel docenten als leerlingen van AMS flink aan gewerkt. Zo heeft Havo 5 de beelden gemaakt van 'helden van vroeger en nu' en hebben de klassen 4tl a en 4tl c in de afgelopen weken lessen over de Reformatie op diverse basisscholen in de regio gegeven. Vervolgens hebben deze basisscholen, zelfstandig of op AMS, kunstwerken gemaakt voor de door AMS uitgeschreven kunstwedstrijd. De winnaar/winnares wordt maandag bekend gemaakt en mag samen met zijn/ haar klas gratis naar een film. Deze film 'Storm - letters van vuur' zal speciaal voor deze gelegenheid op donderdagmiddag 6 april in De Koornbeurs in Franeker draaien. Veel van de gemaakte kunstwerken zullen op zaterdag 8 april in de stad worden tentoongesteld