Himmeldei: samen aan de schoonmaak

Dronrijp - Het dorp Dronrijp en het industrieterrein worden weer opgeruimd. Dit jaar organiseert Stichting MFA d’âld skoalle in samenwerking met de drie basisscholen in Dronrijp de Himmeldei  dinsdag 4 april van 9.30 tot 12.00 uur.

Maar liefst 128 kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen cbs It Anker, rkbs St. Radbodus en obs De Romte gaan samen met 18 vrijwilligers uit het dorp op pad om het dorp te ontdoen van zwerfvuil. Op drie plekken in het dorp worden door OMRIN containers geplaatst waarin het gevonden zwerfafval verzameld kan worden.   Elke school is verantwoordelijk voor het opruimen van hun 'eigen gebied' in het dorp. De vrijwilligers melden zich bij de desbetreffende school en in kleine groepjes wordt erop uit getrokken getooid in gele vestjes met een papierprikker en vuilniszak in de hand.