WhatsApp buurtpreventie centrum Franeker in de maak

FRANEKER - Voor het centrum van Franeker worden deelnemers gevraagd voor WhatsApp buurtpreventie. In het centrum is nu nog geen groep actief om de ogen en oren van de buurt te zijn.

Een WhatsApp groep is bedoeld om een buurt veiliger te maken. Met de groeps chatfunctie kunnen buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in hun buurt.

Inmiddels zijn in veel wijken al WhatsApp buurtpreventiegroepen actief of in de opstartfase. Eerder dit jaar hing de gemeente Franekeradeel bij de toegangswegen van alle wijken al een bord op, met daarop de vermelding dat er WhatsApp buurtpreventie actief is.

De coördinatie van alle groepen wordt verricht door de Federatie van Buurt- en Belangenverenigingen in Franeker (FBBF). Ook is de Federatie behulpzaam met raad en daad bij nieuwe initiatieven.

,,Het streven is om voor de hele stad een dekkend netwerk van groepen te vormen. Er is nog een ‘witte vlek’ in de stad en dat is het centrum van Franeker. Begrijpelijk omdat daar geen buurtvereniging of wijkraad bestaat die een WhatsApp buurtpreventie groep kan organiseren.”

Aanmelding en meer informatie via whatsappfraneker@gmail.com en www.buurtpreventiefraneker.nl.