Menameradiel en inwoners nemen met Us Jier afscheid van huidige gemeente

MENAAM - Omdat Menameradiel per 1 januari 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke, wordt dit jaar samen met inwoners afscheid onder de noemer Us Jier afscheid genomen van de huidige gemeente. Die werd voor het eerst genoemd in de tweede helft van de veertiende eeuw.

Het programma van Us Jier begon donderdag en duurt tot en met 5 oktober. In die periode zijn er drie tentoonstellingen in de hal van het gemeentehuis. Elke tentoonstelling geeft ook antwoorden op een aantalvragen uit Us M quiz.

De eerste tentoonstelling heet Us Grietmannen – Van Hessel tot Tom en gaat over vijfhonderd jaar bestuur in Menameradiel. Die is samengesteld door Jan Metzlar en Sieuwke Nicolai. Dat zijn twee medewerkers van de gemeente.

De Us M quiz is een zoektocht naar antwoorden binnen Menameradiel, vanaf de tijd van de Grietmannen. Aan de prijsvraag rondom elke tentoonstelling is ook een prijs verbonden. De quiz staat ook op de gemeentelijke website.

Daarnaast houden de muziekverenigingen samen met de gemeente op 20 mei een hafabraconcert (harmonie, fanfare, brassband) met: Tetsje van der Kooi, Janneke Brakels, Piter Wilkens en het dweilorkest de MenaemerFeintsjes. Dat vindt plaats onder de naam Us Eenhoorn Slotakkoard. Het groot orkest staat onder leiding van dirigent Gatse Hylkema. Het jeugdorkest wordt geleid door dirigente Christine van der Bijl.

De deelnemende muziekverenigingen zijn: Halleluja Menaam, Constantia Menaam, Harmonie Beetgum, Ons Genoegen uit Marsum , Kunst en Genoegen uit Dronryp, Looft den Heer uit Bitgummole, Advendo Deinum, Boksum, Blessum, CMH Menaldum en OpMaat Berltsum.

Verder worden met een serie van filmpjes en verhalen herinneringen opgehaald, gaat het theaterstuk Bauck! 30 juni in première en is er op 9 september de Us Jier Wandeltocht.

Meer informatie via 0518–452900 en via UsJier@menameradiel.nl.