Tijdelijke verhuizing leerlingen De Schalmei naar schoolgebouw Dongjum

TZUMMARUM - De leerlingen van De Schalmei uit Tzummarum krijgen de komende tijd les vanuit het schoolgebouw in Dongjum.

De verhuizing is noodzakelijk vanwege het nieuw te realiseren onderwijscluster in Tzummarum. Die werkzaamheden starten binnenkort en maken deel uit van de ontwikkelingsvisie Tzummarum. Dat is een grootschalige renovatie, waarbij delen van de school worden gesloopt. Om de veiligheid van de kinderen en de leraren te garanderen, moeten ze tijdelijk verhuizen. Vanaf donderdag 20 april worden de schoolspullen overgebracht naar het schoolgebouw in Dongjum. Op maandag 1 mei krijgen de leerlingen voor het eerst les in hun tijdelijke school. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot het einde van dit jaar.