COLUMN | Ja! COBA

Franeker - Twaalf jaar hebben Museum Martena en de Stichting Coba de Groot nauw met elkaar samengewerkt. De oprichting van de stichting en de verhuizing van het museum naar het Martenahuis vielen ongeveer met elkaar samen.

Al snel werd het museum benaderd met de vraag of er eens gepraat kon worden. Dit resulteerde in een sponsorovereenkomst in ruil voor naamgeving van de tentoonstellingszaal die werd gedoopt tot Coba de Grootzaal.

De samenwerking hield hiermee niet op. Ook voor het idee om jonge Friese kunstenaars te steunen werd het museum benaderd. Wij zegden toe om elk jaar een solotentoonstelling te maken rondom de winnaar van het Coba de Groot Stipendium.

Tien prachtige tentoonstellingen waren het resultaat. Ook de dames van OladieCoba vonden regelmatig onderdak in het museum voor workshops, masterclasses en natuurlijk de jaarlijkse tentoonstellingen van de piepjonge deelnemers aan de masterclasses.

Het feit dat een plaatselijk fonds dat ontstond uit het legaat van een inwoner van Franeker zo’n enorme impact heeft gehad is heel bijzonder. Door puur particulier initiatief hebben duizenden kinderen in Franeker en omstreken kunnen proeven van kunst en cultuur.

Coba de Groot is in de ogen van de mensen die met haar erfenis te maken hebben gehad uitgegroeid tot een haast mythische figuur. Tijdens de Coba Bedankt! Manifestatie in juli 2016 werd dit nog eens bevestigd met een gigaportret van Coba van 19 bij 12 meter groot.

Op dit moment is in Museum Martena de afscheidstentoonstelling te zien van de Stichting Coba de Groot. Onder de titel Ja! COBA geven we een vrolijk beeld van de erfenis die Coba de afgelopen twaalf jaar heeft nagelaten aan Franekeradeel.

Hoewel het treurig is dat de bodem van Coba’s schatkist is bereikt, vieren we vooral de invloed die Coba heeft gehad op die duizenden kinderen, de vele jonge Friese kunstenaars en natuurlijk alle mensen die in de loop van de tijd met al dit moois in aanraking zijn gekomen.