Lanenkaatsen terug op perk Kleine Ossenmarkt, groep 35 plus in het leven geroepen

Kleine Ossenmarkt Harlingen - Het jaarlijkse Lanenkaatsen in Harlingen vindt dit jaar voor het eerst ook weer plaats op de Kleine Ossenmarkt. Daarnaast is er een groep in het leven geroepen voor de categorie dames 35 plus.

Het Lanenkaatsen is van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juni. Het wordt de 68ste editie van het evenement. Vorig jaar deden er meer dan driehonderd kaatsers mee. Dat aantal groeit nog steeds. Het organisatiecomité zegt daarom de mogelijkheid tot groei te onderzoeken. Vanwege het grote aantal deelnemers waren de halve finales vorig jaar op vrijdagavond. Dat noemt de organisatie een prima optie. ,,Andere minder wenselijke opties zijn starten op zondag of eindigen op zaterdag of dagelijks al om 18.00 uur beginnen.” Een optie waar ook naar wordt gekeken, is het zesde perk. Er is onderzoek gedaan naar een geschikte plaats nabij de Lanen. Na de nodige metingen is een aanvraag ingediend bij de gemeente Harlingen, om het perk op de Kleine Ossenmarkt weer in ere te herstellen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd daar ook gekaatst. ,,We hebben voor deze historische optie groen licht gekregen. Het gebruik van perk zes is zeer noodzakelijk geworden, omdat we als organisatie definitief hebben besloten om de damesgroep op te splitsen.”

Gesplitst

Tot op heden kon de organisatie het verzoek van een groot aantal dames om in een aparte 35 plus groep te kaatsen niet inwilligen, omdat het comité hier nog geen ruimte voor zag. ,,De dames hebben ons overtuigd dat er voldoende enthousiaste kaatsters zijn om een representatieve groep op poten te zetten. Niet alleen voor komende editie, maar als stabiele groep voor de komende jaren.” Ook het schoolkaatsproject op de donderdagmiddag wordt weer gehouden. Dat vindt plaats in samenwerking met: de scholen, Sportpromotie Harlingen, kaatsvereniging Eendracht en de Stichting Ouwe Seunen Partij.

Aanmelden

Aanmelden voor het Lanenkaatsen kan tot zaterdag 10 juni 17.00 uur bij Kamsma Schoenen en via de website van de organisatie. Na sluiting van de inschrijving is de loting in de studio van Radio Stad Harlingen. De lijsten worden gepubliceerd op de website van het Lanenkaatsen en in de etalage van Kamsma Schoenen. De groepen 1 (11-16), 2 (17-35), 3 (36-49) en de nieuwe groep 7 (dames 36 jaar en ouder) kaatsen de eerste omloop op de maandag. De groepen 4 (50-59), 5 (dames 11-35) en 6 (60+) kaatsen de eerste omloop op dinsdag.

Sponsoren

Ook zijn er weer nieuwe sponsoren bijgekomen. Wie ook een bijdrage wil leveren, kan een e-mail sturen naar sponsoring@lanenkaatsen.nl.