Lego Planetarium toegevoegd aan miniatuurstad in LEGiO-museum Grootegast

FRANEKER/GROOTEGAST - Het Planetarium is nagebouwd met Lego. Het miniatuurpand is te zien in het LEGiO-museum in Grootegast.

Het Planetarium van Lego is donderdag door André Scholte uit Winsum in de ‘stad’ geplaatst. Het Planetarium zelf heeft het gebouw gesponsord. In de modelstad in het vorig jaar geopende museum waren al gebouwen uit de provincie Groningen te zien. Sinds kort zijn daar ook kenmerkende Friese gebouwen aan toegevoegd. Zo heeft Benno Post uit Drachten de Waag van Leeuwarden geplaatst en maakte Dennis Homan uit Leek een rij huizen uit Dokkum na. Het volgende project waar de bouwers mee aan de slag gaan, is de Brandaris van Terschelling. De gemeente Terschelling en Rijkswaterstaat hebben inmiddels de bouw gesponsord.