INGEZONDEN | 'Nieuwe Dongjumer Waterpoort decorstuk'

Franeker - Binnenstadbewoner Bert van den Berg uit Franeker stuurde een ingezonden brief over de plannen om de Dongjumer Waterpoort in ere te herstellen. Volgens hem is het een decorstuk.

Hieronder de tekst. Mocht de herbouw van de Dongjumer Waterpoort een feit worden, dan is Franeker niet een monument rijker maar een beeldbepalend decorstuk. Volgens gemeentebelang naast Martenastate de tweede ‘parel’ die de stad rijk is. Het decorstuk krijgt dus een belangrijkere status dan de overige prachtige (Rijks) monumenten die de stad rijk is. Hoe is het mogelijk, dat het 200 jaar oude huidige en thans beschermende stadsgezicht geflankeerd gaat worden door een decorstuk. De direct naastgelegen monumentale panden komen hierdoor op de achtergrond te staan. Natuurlijk is het jammer dat de waterpoort in 1835 is afgebroken, maar om na 200 jaar een moderne constructie met een oude buitenkant terug te zetten gaat wel heel ver. Het merendeel van de raadsleden is in de veronderstelling dat dit de toeristentrekker gaat worden van Franeker, alsof Franeker niets anders te bieden heeft. De gemeente is tot heden niet eens in staat de huidige prachtige binnenstad op de kaart te zetten. Franeker beschikt over het monumentale huis waaruit Rembrandt en Saskia getrouwd zijn, bijna niemand weet dat, doe daar wat mee. Franeker, laat je niet belachelijk maken met een decorstuk in de stad, maar wees trots op wat de stad in authenticiteit te bieden heeft en pak de ontsierende dichtgetimmerde panden aan (Noord Noordzijde). Bert van den Berg Binnenstadbewoner Franeker