COLUMN | 'Het Martenahuis is de mooiste'

Franeker - Op dit moment is er een verkiezing gaande naar It Moaiste Fan Fryslân. Dat kan een plek of een gebouw zijn in de provincie Fryslân. Wij van Museum Martena vinden natuurlijk dat het Martenahuis ook in dat rijtje mooisten thuishoort.

Het Martenahuis is een van de vele stinsen in de Franeker binnenstad. Het is al heel bijzonder dat deze karakteristieke middeleeuwse stenen huizen nog terug te vinden zijn binnen de stadsgrachten. In het oog springend zijn de drie stinsen aan de Breedeplaats. Maar het Martenahuis, met zijn gesloten gevel aan de Voorstraat en zijn kasteelachtige uiterlijk aan de tuinkant, met de prachtige achtkantige toren met het uivormige koepeltje en natuurlijk de parkachtige tuin middenin de binnenstad, is een uniek ensemble. Als museum willen we in de toekomst meer aandacht gaan besteden aan het gebouw en zijn bewoners. Ook dromen we ervan dat de torenkamer voor het publiek toegankelijk wordt. Eigenlijk willen we het Martenahuis gaan behandelen als het allerbelangrijkste object in de collectie van Museum Martena.

Naamsverandering Museum Martena

We denken er ook aan om de naam van het museum te veranderen, misschien moet het wel Kasteel Museum Martena gaan worden? Het zou leuk zijn als we daarover ook geluiden horen van de lezers van deze column. Voor het uiterlijk van het Martenahuis is Hessel van Martena grotendeels verantwoordelijk, die het pand rond 1500 liet bouwen. Tweehonderd jaar later kwam er een eigenaar die aan de buiten- en aan de binnenkant het nodige veranderde. Suffridus Westerhuis liet als eerste burger van Nederland beschilderd behang aanbrengen in zijn mooie zaal. Dat was tot die tijd alleen aan de koninklijke hoven in Nederland vertoond. Dus niet alleen de buitenkant van het Martenahuis is bijzonder, ook de binnenkant mag er wezen. Eigenlijk willen wij iedereen oproepen om naar de site www.itmoaistefan.frl te gaan en het Martenahuis te nomineren als een van de mooiste gebouwen van Fryslân. Volgens ons is het Martenahuis dat waard. Reageren kan via info@museummartena.nl.