FOTO’S | Komst nieuwe brug houdt gemoederen flink bezig in Dronryp

Dronryp - De nieuwe brug die over het Van Harinxmakanaal bij Dronryp moet komen, leidt tot flink wat ophef.

Dat valt te lezen in De Gearfetter. Daarin informeert Dorpsbelang Dronryp de inwoners over actuele zaken. Er valt onder andere te lezen dat Wopke van der Wal een handtekeningenactie is gestart om te voorkomen dat er een jaar lang vanwege de werkzaamheden geen verkeer mogelijk is. Zijn actie leverde 1371 handtekeningen op. De provincie Friesland heeft daarop aangegeven dat er een fietsbrug en/of een pontje komt. Het bestuur van Dorpsbelang Dronryp zegt zich de zorgen van inwoners en andere betrokkenen te hebben aangetrokken en dat er wordt nagedacht over oplossingen. Zo is al met de provincie afgesproken om de werkzaamheden in elk geval uit te stellen tot na de Rypster Merke van 2018, om de toestroom van bezoekers niet in het geding te laten komen.

Omrijden

Naar aanleiding van een eerdere oproep in De Gearfetter zegt Dorpsbelang bovendien veel vragen, zorgen en suggesties te hebben gekregen over het zestien kilometer heen en ook nog eens zestien kilometer terug moeten omrijden tijdens de werkzaamheden. ,,De reacties zijn doorgespeeld naar de provincie. Daar is rekening mee gehouden bij de aanbestedingen. De gunning heeft plaatsgevonden. De bezwaartermijn is nog niet verstreken.” Om omrijden te voorkomen, is er ook geopperd om de nieuwe brug naast de bestaande brug te bouwen. Terwijl ook verplaatsen van het oorlogsmonument naar de andere oever is besproken., zodat deze goed bereikbaar blijft. ,,Door het monument te verplaatsen, wordt deze in de toekomst beter bereikbaar. Het plan is voorgelegd aan de provincie.”

Hulpdiensten

Verder heeft de huisarts ondertussen aangegeven dat hij zijn auto aan de andere kant van het water gaat neerzetten bij de bouw van de brug, om zijn werk niet in het gedrang te laten komen. Onduidelijk is nog hoe de overige hulpdiensten er op in gaan spelen.

Slechte staat

De provincie wil de nieuwe brug aanleggen, omdat de huidige zestig jaar oude brug in slechte staat verkeert. De nieuwe brug wordt breder en hoger, om aan te sluiten bij toekomstontwikkelingen qua vervoer over water. De kosten van de nieuwe brug die in 2018 klaar moet zijn, worden geschat op 13,5 miljoen euro. De provincie Friesland houdt nog een informatieavond. De datum, tijd en plaats is nog niet bekend. (Tekst Jitze Hooghiemstra/foto’s Aise van Beets)