SAM-café over vertrouwen in politiek

Wjelsryp - SAM Littenseradiel en de nieuwe partij SAM Waadhoeke houden vrijdag 16 juni vanaf 20.00 uur een gemeenschappelijk SAM-café in dorpshuis Yn ‘e Mande in Wjelsryp, een van de vier dorpen die op 1 januari 2018 naar de nieuwe gemeente Waadhoeke overgaat.

Het onderwerp van de bijeenkomst is ‘het vertrouwen in de politiek, of beter gezegd: het gebrek hieraan bij de burgers’. Er worden onder andere een aantal stellingen voorgelegd. Van de discussie worden opnamen gemaakt. Die moeten volgens de organisatie leiden tot een handzaam overzicht. ,,Een soort citatenboekje, waarmee de lokale volksvertegenwoordigers hun voordeel kunnen doen.” Gespreksleider is Aad van der Burg uit Oosterlittens.