Harlingen staat uitgebreid stil bij dodenherdenking

Waddenpromenade Harlingen - Harlingen heeft vandaag uitgebreid stilgestaan bij dodenherdenking. In totaal waren er vandaag drie herdenkingen in de stad. Die werden verzorgd door het Centraal Comité 1945.

’s Ochtends waren leden van het comité betrokken bij kransleggingen van basisschoolleerlingen bij geadopteerde monumenten in Harlingen. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van het gemeentebestuur aanwezig. Het Centraal Comité bood de basisschoolleerlingen in samenwerking met het Stadsgidsenteam een Duitse stadswandeling aan langs plekken die in de oorlog een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook kwamen de deelnemers onderweg de struikstenen tegen die voor woningen liggen, waaruit Joodse mensen in de oorlog zijn weggevoerd. ’s Middags vond er een herdenking plaats op de Waddenpromenade bij het Zeeliedenmonument. Medewerking was er door de muziekgroep van het Leger Des Heils en een samengesteld Shantykoor. Ook was er een erewacht van leden van het Zeekadettencorps, waren er vertegenwoordigers van politie en douane aanwezig en was het gemeentebestuur vertegenwoordigd. Daarnaast was er een gesproken monument en was er een voordracht. Ook zijn kransen en bloemen gelegd. Vanavond waren er de plechtigheden op de Algemene Begraafplaats. Bij de oorlogsmonumenten zijn kransen gelegd. Bij het ereveld van omgekomen geallieerde militairen zijn bloemen gelegd door scouting Harlingen. De Stedelijke Muziekvereniging verleende medewerking. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur hield burgemeester Sluiter een toespraak. Na afloop was er in de gereformeerde kerk een bijeenkomst met gedichten en muziek. De bijeenkomst was georganiseerd door de Werk Gemeenschap Van Kerken Harlingen. Het Centraal Comité 1945 maakt deel uit van het Nationale Comité 4 en 5 mei. Dat is een overkoepelende organisatie. Naast het vaste thema: ‘Vrijheid geeft je door!’ is er jaarlijks een subthema. Dit jaar was dat: ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. (Foto's Ubbo Posthuma)