Ilse Tuinenga op Familie Wetterauw Partij koningin bij aftrap kaatsseizoen

Franeker - De eerste koninginnetitel van het kaatsseizoen bij de dames is zaterdag gewonnen door Ilse Tuinenga.

Tuinenga won samen met Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma met overmacht de Familie Wetterauw Partij. De wedstrijd vond plaats bij KV Jan Bogstra op It Sjûkelân. Berltsum verwees Huizum, bestaande uit Marije van der Meer, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra, naar de tweede plek met 5-1 en 6-4. Derde werden Wommels (Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia) en Leeuwarden (Annelien Broersma, Jeske de Boer en Wiljo Sybrandy).

Franeker in cijfers

Eerste omloop: 1. Stiens – 2. Dronryp 1-5 en 0-6; 3. Wommels – 4. Wjelsryp 5-0 en 6-4; 5. Berltsum – 6. Marsum 5-0 en 6-0; 7. Easterein – 8. Easterein 2 5-1 en 6-4; 9. Grou – 10. Deinum 5-3 en 6-2; 11. Minnertsga – 12. Leeuwarden 0-5 en 2-6; 13. Huizum – 14. Franeker 5-3 en 6-2; 15. Harlingen – 16. Ee 3-5 en 2-6. Tweede omloop: 2. Dronryp - 3. Wommels 3-5 en 2-6; 5. Berltsum – 7. Easterein 5-2 en 6-6; 9. Grou – 12. Leeuwarden 1-5 en 2-6; 13. Huizum – 16. Ee 5-2 en 6-4. Halve finale: 3. Wommels - 5. Berltsum 3-5 en 0-6; 12. Leeuwarden - 13. Huizum 1-5 en 4-6. Finale: 5. Berltsum - 13. Huizum 5-1 en 6-4. (Foto’s Marcel Teensma)