FOTO’S | Welpen trappen kaatsseizoen af in Baerd

BAARD - De welpenjongens en -meisjes zijn vandaag bij KF Baerd in Baard begonnen hun kaatsseizoen.

De parturen streden om de prijzen, die waren aangeboden door De Roo Compresssoren uit Baerd.

Bij de meisjes stonden vier parturen op de lijst. Zij speelden in een poule een halve competitie. De jongens maakten vanuit een lijst van tien parturen uit wie er met de kransen naar huis gingen.

Welpenmeisjes

1. Nina Claire Wijning (Sint Annaparochie), Ineke de Vries (Hallum), 2. Sophie Kroondijk, Lisan Kaper (beiden Sint Annaparochie).

Welpenjongens

1. Brent Jesse van Beem (Dronryp), Johannes de Boer (Hommerts), 2. Jorrit Palma (Tzum), Tymen Bijlsma (Bolsward), 3. Jesse Greidanus (Winsum), Stijn Tolsma (Dronryp).

Herkansing

1. Fedde Janze (Bitgum), Silvan Elzinga (Bolsward), 2. Lieuwe van der Kamp (Nijland), Hjalmar Dijkstra (Sint Annaparochie).

(Foto’s KF Baerd)