Trio Peter van Zuiden wint in Franeker

FRANEKER - Peter van Zuiden, Renze Pieter Hiemstra en Pieter van der Schoot zijn zondag winnaar geworden van de hoofdklasse partij kaatsen in Franeker.

Zij deden op het It Sjûkelân wat hun tegenstanders de gehele dag nalieten. En dat was toeslaan als het moment daar is.

Jelle Attema, Kees van der Schoot en Jan Schurer leken in de finale na een vlotte 3-0 voorsprong op rozen te zitten, maar de retourslag van Hiemstra op 3-0 en 6-6 deed de partij kantelen. De bovenslag van Pieter van der Schoot op 3-2 en 6-6 deed de rest. Trio Van Zuiden bleek aanpikken en op de zes waren zij beter bij de les.

Vijfmaal zou het zes gelijk worden en alle keren ging het bordje naar de later winnaars. Op 4-3 en 6-6 miste de Makkumer het perk. Op 4-4 en 6-6 kon Kees van der Schoot de kaats niet passeren en op 5-4 en 6-6 sloeg Pieter van der Schoot de bal over de bovenlijn. In punten ontliepen de parturen elkaar niet: 66 voor de winnaar en 64 voor de verliezer.

Renze Pieter Hiemstra werd opvolger van Cornelis Terpstra die het strijdperk inmiddels heeft verlaten.

Eerste omloop:

1. Michiel Scheepvaart, Jacob Klaas Haitsma en Hendrik Kootstra – 2. Marten Bergsma, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra 5-2 en 6-4; 3. Jelte Pieter Dijkstra, Dylan Drent en Erwin Zijlstra – 4. Gert Anne van der Bos, Alle Jan Anema en Tjisse Steenstra 0-5 en 6-6; 5. Menno van Zwieten, Taeke Triemstra en Klaas Pier Folkertsma – 6. Jelle Attema, Kees van der Schoot en Jan Schurer 4-5 en 2-6; 7. Marten Bergsma (bijgeloot voor Enno Kingma), Hijlke Bruinsma en Thomas van Zuiden – 8. Bauke Triemstra, Michel van der Veen en Sjoerd de Jong 5-4 en 6-6; 9. Peter van Zuiden, Renze Pieter Hiemstra en Pieter van der Schoot – 10. Elgar Boersma, Pier Piersma en Hans Wassenaar 5-4 en 6-6.

Tweede omloop:

1. Michiel Scheepvaart c.s. – 4. Gert Anne van der Bos c.s. 0-5 en 2-6; 5. Jelle Attema c.s. – 7. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-2; 9. Peter van Zuiden c.s. staand nummer.

Halve finale:

9. Peter van Zuiden c.s. – 4. Gert Anne van der Bos c.s. 5-2 en 6-6; 6. Jelle Attema c.s. staand nummer.

Finale:

6. Jelle Attema c.s. – 9. Peter van Zuiden c.s. 4-5 en 6-6.

(Tekst Jan Braaksma)