Gezamenlijk voorjaarsconcert Harmonie en B&M Latinband in Theater De Koornbeurs

FRANEKER - Het Stedelijk Muziekcorps Harmonie geeft zaterdag 13 mei vanaf 19.30 uur samen met de B&M Latinband een voorjaarsconcert in Theater De Koornbeurs.

De beide orkesten spelen onder andere samen ook een aantal stukken samen te spelen. Er is ook dansgelegenheid.

Daarnaast worden bij het concert leden in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum. Tijdens de pauze is er een verloting..

Donateurs krijgen korting op een toegangskaart. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Kaartverkoop via harmonie.franeker@gmail.com en bij Theater De Koornbeurs.