Muziekverenigingen en gastartiesten sluiten gezamenlijk Us Jier af in Menaam

MENAAM - Negen muziekverenigingen en diverse gastartiesten doen zaterdag 20 mei mee aan het gratis Us Eenhoorn Slotakkoard. Dat vindt vanaf 19.30 uur plaats op de ijsbaan in Menaam.

Onder leiding van de dirigenten Gatse Hylkema en Christine van der Bijl maken de gemeente Menameradiel en de muziekverenigingen een laatste buiging naar elkaar bij Us Jier Menameradiel.

In totaal doen er ongeveer 185 muzikanten mee uit Menameradiel. Zij verzorgen het afscheidsconcert samen met: Piter Wilkens, Tetsje van der Kooi, Janneke Brakels en de Menaemer Feintsjes.

Feike van Tuinen uit Berltsum componeerde in opdracht van de gemeente het muziekstuk Transition. Het muziekstuk gaat bij het optreden in première en geeft alle veranderingen weer in de gemeente van de afgelopen 450 jaar.

Meer informatie staat op Facebook UsJier2017.