Raadsleden winnen allerlaatste kaatspartij Franekeradeel tegen studentenvereniging IANUS

Raadhuisplein Franeker - Voor de laatste maal is vrijdag de kaatspartij gehouden tussen leden van de studentenvereniging IANUS en leden van de raad van Franekeradeel. De partij werd gewonnen door de raadsleden.

Volgend jaar gaat de gemeente op in Waadhoeke. Nu al is bekend dat de traditie dan wordt voortgezet. Alleen dan tegen raadsleden van de nieuwe gemeente. De traditie dat aspirant-leden van IANUS, het dispuut van Albert Magnus in Groningen, tijdens hun ontgroening kaatsen tegen de raadsleden bestaat al meer dan zestig jaar. Meestal winnen de raadsleden, maar in de beker waarop de overwinningen staan gegraveerd is te zien dat ongeveer een keer in de vijf jaar de studenten de zege pakken. Het kaatsen gaat gepaard met eigen tradities, zoals het zingen van het Friese volkslied door de studenten in het oude Stadhuis. De aspirant leden die het moesten opnemen tegen raadsleden Bein van Dijk (PvdA), Gea Iedema (FNP) en Herre Hof (GB) waren: Guido Kinds (kreeg de krans als beste kaatser bij de studenten), Beer Prakken, Jens van der Brug en Thomas Gietema. Wethouder Twerda leidde de ceremonie na de kaatspartij die plaatsvond op het Raadhuisplein voor het stadshuis en zei in zijn toespraak dat hij hoopte dat deze traditie nog jarenlang blijft bestaan. (Foto's Joachim de Ruijter)