Wiep Nottelman-Sijtsma en Coby Postmus gehuldigd door Hartstichting

Dronryp - Wiep Nottelman-Sijtsma uit Dronryp en Coby Postmus uit Lollum zijn zaterdag samen met een aantal andere vrijwilligers uit Friesland in het zonnetje gezet door de Hartstichting.

Beiden zetten zich al veertig jaar vrijwillig in voor de Hartstichting. In totaal zijn er eenenvijftig jubilarissen, waaronder acht uit Friesland, gehuldigd. Zij hebben zich bij elkaar opgeteld al 1532 jaren hebben ingezet voor de Hartstichting.