Kleedkamerverhaal VvV Sjirk de Wal lijkt storm in een glas water'

Dronryp - Wie het gedaan heeft en wat er is gebeurd, zal wellicht niet snel duidelijk worden. Maar dat de kleedkamer van kaatsvereniging VvV Sjirk de Wal in Dronryp zondag na afloop van de Eise Eisingapartij een bende van jewelste was, is een feit.

,,Ik reageer er niet op en verwijs door naar Geert Faber van de KNKB”, zegt Jan Willem van Beem, voorzitter van VvV Sjirk de Wal tegenover de Franeker Courant. Bondsdirecteur Geert Faber van de kaatsbond KNKB haalde eerder in een e-mail aan kaatsers uit de hoofdklasse en de Vereniging voor Kaatsers (VvK) ongenadig hard uit. Aanleiding zou het gedrag zijn van een of meer hoofdklassers in Dronryp. Zij zouden de kleedkamer in chaos achter hebben achtergelaten. Faber sprak van malloten. Volgens betrokkenen bij Sjirk de Wal is hete chter een storm in een glas water. Eerder nog maakte de kaatsclub per e-mail melding van ongenoegen over hoe de kaatsers de kleedkamer na afloop van de Eise Eisingapartij achterlieten. Ook zouden spullen zijn weggenomen, zoals kaatsballen en trainingsmateriaal voor de jeugd en zou materiaal zijn of vernield zoals nieuwe paraplu's van de vereniging. Faber sprak de spreekt de in zijn e-mail aan en riep de betrokkenen op ,,dit voortaan achterwege te laten. Ook zijn excuses en een kaatsclinic voor de jeugd naar de Sjirk de Wal op zijn plaats." Kaatser Dylan Drent reageerde op Facebook met: ,,Beetje jammer dat er gelijk naar de kaatsers wordt gewezen. Heb Geert Faber hierover gebeld, ik ben degene die als laatste de kleedkamer verlaten heeft en de kleedkamer niet zo heb achtergelaten. Wat wel een feit is, is dat de deuren van de kleedkamer vervolgens niet op slot zijn gedraaid en dus hebben opengestaan. Wellicht baldadige jeugd vanuit de tent???"