Partijen pleiten voor tiny houses in Franekeradeel

FRANEKER - De VVD, GroenLinks, FNP en ChristenUnie willen dat er ook in Franekeradeel tiny houses moeten kunnen komen.

Zij hebben daartoe een initiatiefvoorstel ingediend in de raad. De partijen willen dat het initiatief verder wordt uitgewerkt in de gemeenten die betrokken zijn bij Waadhoeke. Dat zijn naast Franekeradeel Menameradiel en het Bildt. Een dergelijk voorstel door de FNP werd eerder al aangenomen in het Bildt en Menameradiel. Tiny houses zijn goedkope, kleine en duurzame woningen. Voordat deze eventueel in Franekeradeel komen, zegt de gemeente eerst een evenement te willen houden, om de interesse te peilen.