Moed en Volharding overweegt vertrek bij kaatsbond KNKB

Dongjum - De hoofdklasse kaatsers kaatsen in het weekend van 27 en 28 mei in Dongjum. Op zaterdag is de damespartij. Op zondag zijn de heren aan de beurt.

Het zal een weekend worden met een lach en een traan, want zoals het zich nu laat aanzien, zal het de laatste keer zijn dat kaatsvereniging Moed en Volharding de hoofdklassewedstrijden houdt. Niet alleen stopt de vereniging met de hoofdklassewedstrijden, ook wordt overwogen uit de KNKB te stappen. ,,De KNKB heeft voor ons geen toegevoegde waarde meer. We moeten per jaar 600 euro afdragen aan de bond. Daar staat niets tegenover. We zijn erg teleurgesteld in de bond. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de verenigingen, terwijl de toeslagen die je voorheen kreeg als je een hoofdklassepartij organiseerde zijn verdwenen”, zegt Saakje Lettinga, voorzitter en secretaris van Moed en Volharding. ,,Het kan ook niet meer, als er geen wonderen gebeuren, is dit de laatste keer. Zowel organisatorisch als financieel krijgen we het niet meer rond. Het doet pijn. Zo’n beslissing neem je niet zomaar. Je knipt toch een oude traditie door.” Lettinga vraagt zich hardop af wat nog het belang is van de KNKB. ,,Ze hebben ons niet geholpen, we hebben weinig begrip ervaren. We kunnen verenigingsondersteuning krijgen, maar hoe kunnen zij ons vertellen hoe we aan nieuwe bestuursleden komen? Dat is een ander punt waar we mee worstelen. De consequenties zijn dat een paar van onze jeugdleden niet meer aan KNKB-wedstrijden mee kunnen doen. Daar moeten we een oplossing voor vinden, zij mogen er niet de dupe van worden.” Moed en Volharding denkt aan een constructie waarbij de jeugdleden worden ondergebracht bij een vereniging in de buurt. Aan afdelingswedstrijden doet Dongjum bijna niet mee. ,,We hebben zo’n achtendertig leden. Als we een partuur hebben, doen we meer mee vanuit de olympische gedachte. We mogen wel bij de Federatie Franekeradeel blijven. Ook kunnen onze leden blijven meedoen aan de wedstrijden. Uiteraard blijven we actief voor onze leden. Zij zijn voor ons het belangrijkste. Een mooie groep staat nu bij het veld voor het competitiekaatsen. We hopen een paar nieuwe bestuursleden te vinden die zich voor de eigen leden in willen spannen.”

Minder toeschouwers

Volgens Lettinga komen de mensen niet meer naar het kaatsen. Ongeveer dertig tot veertig jaar geleden kwamen er nog zo’n vierhonderd toeschouwers. Nu zijn komen er honderd betalende bezoekers. ,,Er komen wel meer bezoekers, maar veel van hen hebben een kaderkaart van de KNKB. Daarmee mogen ze gratis naar binnen. We hebben de betalende bezoekers nodig voor de omzet, de kantineomzet is niet voor ons. De kosten liggen hoog, de KNKB heeft veel verplichtingen bij de verenigingen neer gelegd.” Om een hoofdklassepartij voor de heren te mogen organiseren op de zondag, betaalt Moed en Volharding 350 euro licentiegeld. Aan prijzengeld wordt ongeveer 720 euro uitgegeven. De kransen kosten 25 euro per stuk, voor de dames en de heren is dat ook 150 euro. ,,Gelukkig hebben we daar een sponsor voor gevonden. Ons oudste lid, oud PC-winnaar Sikke Sikkema, sponsort de laatste kransen voor de herenpartij.” Verenigingen die een hoofdklasse herenpartij organiseren, moeten sinds een aantal jaren ook een hoofdklasse damespartij houden. Dat noemt Lettinga een partij die de vereniging veel geld kost waar geen inkomsten tegenover staan. ,,Vorig jaar hebben we zo’n 700 euro in de min gedraaid, voor wie doe je het nog? We gaan er alles aan doen om mooie laatste wedstrijden neer te zetten. Het is mijn laatste jaar als bestuurslid, ik wil het graag positief afsluiten.”

Wigle Sinnema

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema reageert gelaten op de plannen van Dongjum om de bond te verlaten. ,,Dat is iets waar we weinig aan kunnen doen. Veel verenigingen hebben het moeilijk, de KNKB biedt hiervoor verenigingsondersteuning aan. Ik denk dat er in de komende tien jaar veel verenigingen zullen afhaken bij de KNKB. Dat ligt A aan de verenigingen zelf en B aan de tijd.” Dat er minder toeschouwers komen, noemt Sinnema een gegeven. Er zijn volgens hem verenigingen die de wedstrijden zo organiseren, dat het wel uit kan. ,,Een voorbeeld is Stiens. Zij pakken het groots aan. Ik denk dat het kaatsen bestaan blijft, de KNKB zal zich aan de veranderingen aan moeten passen. We zijn aan het kijken naar een andere invulling van de wedstrijdagenda. Wellicht moeten we in de toekomst naar tien hoofdklassepartijen minder.” Sinnema zegt dat de KNKB er voor openstaat om het anders te doen. ,,Als een vereniging wat anders wil, zullen we ze daarin steunen.” Ondanks dat de KNKB de laatste jaren fors leden heeft verloren, bleef het aantal Fte’s bij de organisatie gelijk. ,,Om het financiële plaatje rond te krijgen hebben we daarvoor sponsoren gevonden. Minder inkomsten door afdracht hebben we op weten te vangen door meer sponsoring te regelen. We hebben duidelijk voor een financieel gezonde positie gezorgd.” (Tekst en foto’s Suwarda Vis)