It Sjûkelan toneel Wetterauw Cup schoolkinderen

FRANEKER - e Familie Wetterauw Cup voor de groepen drie tot en met vijf van OBS De steven, SBO De Bolder en OBS De Opslach staat voor de deur.

Het kaatsevenement is woensdag 31 mei op It Sjûkelan en begint om 8.30 uur.

De organisatie is in handen van KV Jan Bogtstra, Stichting Kaatsfan en Keatsskoalle ’t Begjin samen met het CIOS in Heerenveen.