Leerlingen De Fûgelsang winnen schoolkaatsen in jongens B-klasse.

Bitgum - De schooljongens zijn woensdag in actie gekomen bij het schoolkaatsen van Menameradiel in Bitgum.

Winnaars in de jongens B-klasse werden Sem Dijkstra, Jelmer Stremler en Rick Weijer van De Fûgelsang uit Berltsum. Hieronder een door de school zelf ingestuurd verslag. De B-klasse bestond uit een poule van vier parturen wat inhield dat ze drie keer moesten kaatsen. Bij poulekaatsen worden de punten bij elkaar opgeteld en degene met de meeste punten is de winnaar. De eerste keer moesten de jongens van de Fûgelsang tegen OBS De Cingel van Menaam. Dit wonnen ze vrij gemakkelijk. Uitslag 5-1/ 6-2 voor De Fûgelsang wat 7 punten betekende. De tweede partij was een ‘drege’ partij. Ze moesten tegen OBS Martenaskoalle van Bitgum. Onze jongens kwamen enkele eersten achter maar ze hielden de moed erin, vertrouwden op elkaar en waren een hecht partuur. Geen gemopper op elkaar ook al lukte het even niet. Ging het goed, dan even naar elkaar toe en elkaar aan moedigen. Ze kwamen zelf met een tactische wissel: Rick ging even buiten perk en Jelmer stapte voorin, Sem bleef achterin. Dat was een gouden wissel: de achterstand werd weggewerkt en uiteindelijk werd de partij toch nog gewonnen. Uitslag: 5-4/6-0 en dus weer 7 punten erbij. De derde partij moesten ze tegen OBS De Cingel van Menaam. Ook deze partij wonnen ze: 5-2/6-4, wederom 7 punten erbij. Drie gewonnen partijen, 21 punten. De tweede prijs was voor de Martenaskoalle te Bitgum met een 18 punten. Sem, Jelmer en Rick hebben dankzij hun sportieve spel en goede inzet de eerste prijs gewonnen. Jongens, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. (Foto’s De Fûgelsang)