Massale laatste buiging naar gemeente Menameradiel bij Us Eenhoorn Slotakkoard

Menaam - Negen muziekverenigingen en diverse gastartiesten hebben zaterdagavond meegedaan aan het Us Eenhoorn Slotakkoard op de ijsbaan in Menaam. Daarbij waren ruim duizend bezoekers aanwezig.

Onder leiding van de dirigenten Gatse Hylkema en Christine van der Bijl maakten de gemeente Menameradiel en de muziekverenigingen een laatste buiging naar elkaar bij Us Jier Menameradiel. In totaal deden ongeveer 185 muzikanten mee uit Menameradiel. Zij verzorgden het afscheidsconcert samen met: Piter Wilkens, Tetsje van der Kooi, Janneke Brakels en de Menaemer Feintsjes. Feike van Tuinen uit Berltsum componeerde in opdracht van de gemeente het muziekstuk Transition. Het muziekstuk ging bij het optreden in première en gaat over alle veranderingen in de gemeente Menameradiel van de afgelopen 450 jaar. (Foto's Timen Dijkstra)