Dertig plus kaatsers in actie in Hitzum

HITZUM - Het partuur Lammert van Dijk, Bauke de Jong en Marijke Zijlstra is zaterdag winnaar geworden van de jaarlijkse 30+ partij in Hitzum.

Tweede werd het partuur Johan Buwalda, Frank de Ruiter en Bouwe Blanksma.

In totaal stonden er bij de kaatspartij in Hitzum vier parturen op de lijst. Zij betraden elk driemaal het veld van KV De Eendracht.