Achlum kijkt terug op geslaagde eerste ledenpartij

Franeker - De eerste ledenpartij van het seizoen is zondag gehouden in Achlum.

Zowel bij de heren, als bij de dames stonden zes parturen op de lijst. Bij de jeugd deden tien parturen mee, verdeeld over twee poules. Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag. Bij de jeugd was het voor sommigen hun eerste wedstrijd en dat is niet altijd even gemakkelijk. Wat een regeltjes en wat is dat balletje klein en wat doet deze soms zeer. Ze hebben elkaar goed geholpen en hadden veel plezier. In de B-poule wonnen Melle en Lahja alle 3 hun partijen en mochten zij beide hun eerste krans in ontvangst nemen. In de A-poule wonnen Wouter en Marlies alle partijen. Met trotse gezichten konden zij met de krans om naar huis fietsen. Bij de dames is het prachtig om te zien dat er van 17 tot 54 jaar fanatiek gestreden wordt. Het jeugdige partuur van Janine, Julia en Marijke won de finale en werden de terechte winnaars van de dag. Bij de senioren was de broederstrijd tussen Sjoerd en Sjaak een ware thriller. Op de stand van 5-5 6-2 besliste het partuur van Sjoerd, Alien en Jort de partij in hun voordeel. De kransen voor deze partij zijn aangeboden door Loonbedrijf Lageveen. Zaterdag 27 mei mogen we in Achlum de heren van de eerste klas KNKB verwelkomen. Een ieder is van harte welkom.

Uitslagen

Jeugd A-poule: 1. Wouter Oppedijk en Marlies Vrieswijk, 2. Minke Jonker, Sjirkje Vrieswijk, Mirthe de Boer, 3. Klaske Rijpma en Annebeth Scheffer. B-poule: 1. Melle Talsma en Lahja Heijmans, 2. Rudmer Faber en Rutmer Louwsma. Dames: 1. Janine Yntema, Julia de Bruin, Marijke Vrieswijk, 2. Roelie Greidanus, Aukje Horjus, Baukje Anema, 3. Wytske Vrieswijk, Francien Overal, Bertha Faber. Heren: 1. Sjoerd Bakker, Alien Hoekstra, Jort de Jong, 2. Sjaak Bakker, Ronald Scheffer, Douwe Sieswerda, 3. Willem Miedema, Thomas Scheffer, Siebe Postma. (Foto's KV Achlum)