FOTO’S | Automatische waterpomp Plas- en Drasgebied in gebruik genomen

DRONRYP - Een aantal jaren geleden realiseerde de familie Hofstra in de buurt van de molen aan de Puoldyk bij Dronryp een plas- en drasgebied. Zaterdag is er een automatische waterpomp in gebruik genomen.

De familie Hofstra was van mening dat ze als boer een taak hadden goed om te gaan met de weidevogels. Van een laaggelegen stuk land werd de teelaarde afgegraven en het werd grote delen van het jaar onder water gezet om zo een ontmoetingsplaats te worden voor weidevogels. In de zomer verdampte op warme dagen een flink deel van het water. Bauke Hofstra pompte dan uit de sloten water naar het plas/drasgebied om de waterstand op peil te houden. Sinds zaterdag hoeft dat niet meer, met een feestelijke onthulling door Silke en Arjen Bauke Hofstra en Sander Hempenius werd een automatische waterpomp op zonne-energie officieel in gebruik gesteld. Silke en Arjen Bauke zijn de derde generatie van de familie Hofstra en Sander, afkomstig uit Tzummarum, heeft de natuur als zijn grote hobby. ,,Welke kant moeten we op met de Bond van Friese Vogelwachten, vragen we ons regelmatig af. We moeten meer grip op de weidevogelstand krijgen, meer gunstige situaties voor de weidevogels creëren. Plas/drasgebieden zijn daar een mooi voorbeeld van, ‘de kening van de greide’ is een pareltje in de natuur. Het is een prachtige combinatie van natuurbescherming en een nieuwe toeristische trekpleister voor Dronryp”, sprak Rendert Algra, voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten. Bij de realisatie van plas/drasgebied ‘Kening van de Greide’ werd de BFVW betrokken om het landschap zo ideaal mogelijk aan te leggen. In de plas werden eilanden gemaakt en toen was het afwachten. De vogels kwamen en komen. Er kwam een mobiele vogelhut die ondertussen plaats gemaakt heeft voor een fraaie permanente hut van waaruit de vogels in de plas dras bekeken kunnen worden. ,,Er zitten hier nu zo’n vijftig tot zestig gruttoparen te broeden. De vogels krijgen hier echt de kans, het gebied wordt pas laat gemaaid als de eieren al uitgekomen zijn”, vertelt voorzitter Johannes van der Meer van de werkgroep Plas dras van de BFVW. ,,Een tijdje geleden werd ik gebeld door Marco Hoekstra van de BFVW of hij iets aan mocht bieden. Jullie krijgen een nieuwe waterpomp van ons, vertelde Hoekstra. Geweldig natuurlijk.’’ De werkgroep bedacht een drietalig educatief programma om de scholen te betrekken bij de natuur. Schoolklassen komen naar ‘De kening van de Greide’, om met eigen ogen de vogels te aanschouwen. Syb Muizelaar: ,,We hebben een programma ontwikkeld waarbij de scholen meer doen dan alleen hier naartoe komen om naar de vogels te kijken. Ze kunnen op school aan de slag gaan met het boekje ‘Maitiid yn it lân’, waar allemaal opdrachten in staan. Helemaal in het Fries, Nederlands en het Engels. We hebben ook een kwartet, eveneens drietalig en de scholen kunnen gebruik maken van leskisten van de BFVW. Vorige week is de basisschool van Boksum hier geweest, deze week komen de leerlingen van de Toermalijn uit Franeker. Niet alleen voor de vogels is het prachtig, ook voor bezoekers is het een parel in de natuur.’’ (Tekst en foto’s Suwarda Vis)