Gert-Anne van der Bos koning van het Bildt

Sint Annaparochie - Gert-Anne van der Bos, de 27-jarige topper uit Mantgum kan in Sint Annaparochie altijd wat meer, dan in de overige Friese kaatsdorpen.

Sinds 2009 stond hij zevenmaal in de finale en zesmaal ging de krans naar windkracht twaalf. Bovendien werd hij vijfmaal uitgeroepen tot koning van de partij. Zo ook op de grote kermispartij van kaatsvereniging Sint Anne Drie Spul is Ut. In een mooie en spannende finale bleef hij met zijn maten Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra op 5-5 en 6-4 nipt de baas over het partuur van Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra. De achtste zitbal van Van der Bos zorgde voor een passend slot. Trio Van der Bos kwam het best uit de startblokken en liep mede door een prachtige retourslag van Taeke Triemstra uit naar een 3-1 voorsprong. Het leek een veilige voorsprong maar dat was het niet. In een tijdsbestek van nog geen tien minuten was de voorsprong omgebogen naar een 4-3 en later 5-3 achterstand. Met slechts acht punten tegen werd die stand bereikt. Bij trio Van der Bos lukte werkelijk niets meer. Van der Bos en Steenstra misten zesmaal het perk en kregen vier bovenslagen tegen. Bij 5-3 en 6-4 leek het einde oefening maar na een zitbal van Van der Bos miste Van Zwieten op een kaats bij de middenlijn. Bovenslagen van Steenstra en Triemstra waren de bouwstenen voor vijf eersten gelijk. In het laatste eerst zorgde Tjisse Steenstra voor zes van de benodigde acht punten. Zitbal, kaat voorbij en een mooi bovenslag legden de basis voor de uiteindelijke zege die door de achtste zitbal van Gert Anne van der Bos een feit werd. Voor de Mantgumer was dit alweer de 101ste zege uit zijn carrière en de 62ste uitverkiezing tot koning van de partij. Waarmee hij Johannes Brandsma nu is gepasseerd. Hijlke Bruinsma bereikte door de premie de grens van driehonderd punten.

Sint Annaparochie in cijfers:

Eerste omloop: 1. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Erik Haitsma - 2. Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong 5-0 en 6-6; 3. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Patrick Scheepstra – 4. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer 5-4 en 6-0; 5. Jelte Pieter Dijkstra, Renze Pieter Hiemstra en Hendrik Kootstra – 6. Michiel Scheepvaart, Michel van der Veen en Klaas Pier Folkertsma 5-1 en 6-4; 7. Enno Kingma, Pier Piersma en Jouke Bosje – 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 2-5 en 6-6; 9. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hans Wassenaar – 10. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra 5-5 en 4-6. Tweede omloop: 1. Peter van Zuiden c.s. – 3. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 6-4; 5. Jelte Pieter Dijkstra c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 2-5 en 2-6; 10.Menno van Zwieten staand nummer. Halve finale: 10. Meno van Zwieten c.s. – 1. Peter van Zuiden c.s. 5-4 en 6-2; 8. Gert- Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 8. Gert- Anne van der Bos c.s. – 9. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 6-4. (Tekst Jan Braaksma)