Blauwborst geniet in Sexbierum

Sexbierum - Eeke Nauta stuurde mooie foto's toe van een blauwborst dat aan het genieten is in Sexbierum.

De blauwborst is door zijn kleuren en een uitbundige zang een opvallende verschijning in de Nederlandse vogelwereld. Blauwborsten hebben de afgelopen decennia in Nederland een flinke opmars heeft gemaakt. Dit komt doordat er meer geschikt leefgebied is bijgekomen. Het is een van de weinige soorten die van de Rode Lijst (lijst met bedreigde diersoorten) is geschrapt, omdat het zo goed gaat.

Zelf een foto?

Heft u zelf een foto voor de Franeker Courant? Dan kunt u deze sturen naar redactie.frc@ndcmediagroep.nl. Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is te zien op de foto.