Gemeente Harlingen sluit aan bij 'Blij-f Wonen'

Voorstraat Harlingen - De gemeente Harlingen doet mee aan de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze ‘Blij-f Wonen’.

Daarmee zeggen de gemeente en Mienskipssoarch huiseigenaren zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel in hun eigen huis te willen laten wonen. Centraal in de aanpak staan de gesprekken van woonadviseur Willeke Philips. Zij gaat met inwoners met een eigen woning in gesprek om te kijken welke wensen zij hebben en hoe dat in hun persoonlijke situatie te realiseren is. Inwoners worden binnenkort benaderd voor het inplannen van een afspraak. Hiervoor worden onder andere de resultaten van het woonwensenonderzoek ingezet. Daarnaast worden inwoners benaderd via het preventief activerend huisbezoek dat de ouderenadviseur van het Gebiedsteam Harlingen aflegt. Door de toenemende vergrijzing in Harlingen stijgt volgens de gemeente ook de behoefte naar passende woningen voor ouderen. Naast het bouwen van nieuwe woningen, wordt gezocht naar manieren om bestaande woonsituaties aan te laten sluiten op de behoefte van de bewoner. Het ontwikkelingen van deze werkwijze wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Friesland. Naast de gemeente Harlingen doen ook de gemeenten Dongeradeel en Weststellingwerf mee. De drie deelnemende gemeenten werken hierbij samen met de stichting Mienskipssoarch (MISO). Die is gespecialiseerd in het verhelderen van vragen van bewoners en het vinden van creatieve en innovatieve ziens- en handelswijzen om deze individuele vragen te beantwoorden. Dat gaat in samenspraak met Generatiehuis. Die heeft veel kennis van praktische instrumenten voor ouderen op het gebied van wonen en technologie en het daarbij samenwerken met lokale ondernemers.