Tjisse Steenstra zet afdelingswedstrijd naar zijn hand

TZUMMARUM - Er was donderdag op de afdelingswedstrijd van de Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum één kaatser die met kop en schouders boven de rest van het kaatspeloton uitstak. Zijn naam: Tjisse Steenstra, lid van OKK Bitgum.

De 23-jarige alleskunner was de man waar donderdag in de bakoven van Tzummarum alles om draaide. Hij klopte, veegde en stofzuigde. In zijn kielszog nam hij de gelouterde Johan van der Meulen en de voor het grote publiek de vrij onbekende Steven Koster mee.

Steven Koster? Ja, Steven Koster. Deze ledenkaatser stond dit jaar nog geen een keer op een lijst van de KNKB, maar maakte in de vier gespeelde partijen grote indruk. Waar het gros van de kaatsers zich het snot voor de ogen traint, liet Koster zien dat met weinig trainen veel heel veel bereikt kan worden. Als je maar dat doet wat in het belang van het partuur is. Dat is dingen doen die je wel kan en vooral dingen laten die je niet kan. Simpel gezegd: sober kaatsen.

Koster liet heel weinig ballen zitten. Maakte een kaats als dat nodig was en sloeg ook nog wel eens een bal over de bovenlijn. Nee, Steven Koster was donderdag naast de globetrotter Tjisse Steenstra een zekerheidje.

Johan van der Meulen, die in 2016 zijn kaatshandschoen in de wilgen had gehangen, liet zien dat ook hij met weinig training nog heel aardig mee kan komen. OKK Bitgum is door de zege in Tzummarum zeker een van de kandidaten om met de Mulierbal huiswaarts te keren. Zoals zo vaak zal veel van de loting afhangen.

OKK Bitgum was in de finale tegen LKC Sonnenborgh bepaald niet gestart als favoriet, maar Enno Kingma, Jouke Bosje en Hans Wassenaar wilden wel maar kwamen er in de finale gewoon niet aan te pas. Tweemaal werd het 6-4, eenmaal 8-2 en eenmaal 6-0 en tweemaal werd het 6-6. Beide malen ging het bordje echter naar OKK Bitgum.

Op 6-6 miste Enno Kingma het perk en op 3-0 en 6-6 Liet Steenstra Jouke Bosje in het achterperk naar lucht happen. Het was zijn derde zitbal in dat eerst, Op 4-0 en 6-4 kon Wassenaar ook niets met de opgeslagen bal van Steenstra en op 5-0 en 6-2 was Johan van der Meulen er als de kippen bij om de bal tot voor de kaats te retourneren.

In minder dan dertig minuten kon de favoriet LKC al onder de douche. Van de 48 behaalde punten sloeg Steenstra er twintig bijeen. OKK dreef vooral op een bijzonder sterke totaal opslag en had in de finale maar vier missers.

Eerste omloop:

1. Sint Annaparochie – 2. Heerenveen 1-5 en 4-6; 3. Makkum – 4. Huizum 5-2 en 6-6; 5. Franeker – 6. Berltsum 5-3 en 6-2; 7. Stiens – 8. Dronryp 4-5 en 6-6; 9. Ried – 10. Minnertsga 2-5 en 6-6; 11. Bolsward – 12. Sint Jacobiparochie 2-5 en 6-6; 13. Leeuwarden – 14. Sexbierum 5-5 en 6-6 (Leeuwarden wint); 15. Arum – 16. Harlingen 5-5 en 6-6 (Harlingen wint); 17. Mantgum – 18. Witmarsum 5-2 en 6-0; 19. Grou – 20. Easterein 5-5 en 6-6 (Easterein wint); 21. Britsum – 22. Tzummarum 5-5 en 6-4; 23. Easterlittens – 24. Bitgum 0-5 en 6-6.

Tweede omloop:

2. Heerenveen – 3. Makkum 4-5 en 2-6; 5. Franeker – 8. Dronryp 5-4 en 6-6; 10. Minnertsga – 12. Sint Jacobiparochie 4-5 en 6-6; 13. Leeuwarden – 16. Harlingen 5-3 en 6-0; 17. Mantgum – 20. Easterein 3-5 en 4-6; 21. Britsum – 24. Bitgum 1-5 en 0-6.

Derde omloop:

3. Makkum – 5. Franeker 3-5 en 2-6; 12. Sint Jacobiparochie – 13. Leeuwarden 5-5 en 4-6; 20. Easterein – 24. Bitgum 1-5 en 4-6.

Halve finale:

5. Franeker -13. Leeuwarden 0-5 en 6-6; 24. Bitgum staand nummer.

Finale:

24. Bitgum – 13. Leeuwarden 5-0 en 6-2.

(Tekst Jan Braaksma)