Partuur Kuperus winnaar dames eerste klas bij KV de Helfrichs

KIMSWERD - Joukje Kuperus, Klasine Huistra en Annelien Boersma zijn zaterdag in Kimswerd winnaar geworden van de vrije formatiewedstrijd voor dames eerste klas.

Op het veld van KV de Helfrichs versloegen zij Nynke Sinnema, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia.

Gedeeld derde werden de parturen Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Roelie Kroondijk en Andrea Kroes, Serene Hovenga en Marije Hellinga.

De verliezersronde werd gewonnen door Nieke Wateler, Corina de Vries en Nynke Kooistra. Zij versloegen in de herkansing Sjoukje Stuiver en Anneke Smid.