FOTO | Reiger op de uitkijk

PEINS - Germ Gjaltema uit Peins stuurde ons een foto van een reiger die op de uitkijk stond.

,,Sneintemoarn seech ik dizze ielreager stean op de útkiek. Soe hy witte wolle hoe let it is op de Peinser toer? Wa wit", schreef Gjaltema bij de foto.

Zelf een foto?

Heeft u zelf een foto voor de Franeker Courant? Dan kunt u deze sturen naar redactie.frc@ndcmediagroep.nl. Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is te zien op de foto.