INGEZONDEN | Voormalig hoofd financiën Franekeradeel verbaasd over Waddenglas

Franeker - C.L. Keun, voormalig hoofd financiën gemeente Franekeradeel, stuurde ons een ingezonden brief over de vorderingen van het tuinbouwcentrum nabij Sexbierum onder de naam van Waddenglas.

Hieronder de tekst. Met verbazing heb ik kennisgenomen van het redactionele artikel over de vorderingen van het tuinbouwcentrum nabij Sexbierum onder de naam van Waddenglas. De desbetreffende projectleider meent te moeten opmerken dat eens dit project zal slagen. Het zal niet altijd zo blijven, er zullen betere tijden aanbreken volgens. Hij is gefocust op de uitlating: na zeven magere jaren, komen de zeven vette jaren. Ik heb er weinig vertrouwen in. In de negentiger jaren is onder aanvoering van de heer Wiegel menig promotiecampagne in het Westland gestart De daar in de klem komende tuinders door uitbreiding van woningbouw en de nodige infrastructuur stonden echter zeer sceptisch tegenover de plannen in Noordwest Friesland en hadden keuze genoeg elders zich te vestigen. Slechts Berlikum heeft in geringe mate geprofiteerd van deze acties. Ik vraag mij af of de promotors van glastuinbouw rond Emmen en Hoogezand/Sappemeer tot eenzelfde conclusie komen als de heer Zijlstra, De miljoenen verliezen in al die jaren dat men halsstarrig vasthoudt aan de oorspronkelijk ingeslagen weg hadden m.i. beter besteed kunnen worden aan het verbeteren van de binnenstad van Franeker. Door het opkopen van lokaties in het het centrum van de stad, ik noem o.a. Ockinghahiem, Breedeplaats/Lijnbaansteeg, voormalige gasfabriek aan de Sjaardemastraat, Kop Dijkstraat en zo zijn er nog meerdere locaties te noemen waren de supermarkten Lidl en AH niet buiten het centrum gebouwd. Het verlangt wel enige visie, meer dan die van de huidige stadsmanager, die blijft steken in een betere aansluiting Voorstraat via de Breedeplaats naar de Dijkstraat. Een upgrading van de Breedeplaats, meer terassen in het centrum en een verbetering van de Voorstraat met z’n grasstrook. Dit leeft bij de gewone burger van Franeker al jaren, Niets nieuws onder de zon. Ik weet dat ik aan de late kant ben met mijn verhaal, maar wie weet gaan er bij de nieuwe fractie van ‘De Waadhoeke’ lichtjes branden, die voorkomen dat onnodig vele miljoenen als sneeuw voor de zon verdwijnen. C.L. Keun, voormalig hoofd financiën gemeente Franekeradeel