Volle bak bij Lanenkaatsen

HARLINGEN - De deelnameteller aan het Lanenkaatsen in Harlingen van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juni is de honderdvijftig ondertussen gepasseerd.

Onder de deelnemers zijn tot nu toe: vijfenzestig Harlingers, zeventien Franekers, tien Sexbierummers, vijf Arummers, vijf Midlummers, vier Tzummarummers en vier Kimswerders. De overige deelnemers komen uit de andere omliggende dorpen en een enkeling van verder.

De jongste deelnemer tot nu toe is Thom Posthumus uit Midlum. Hij wordt 1 juni 11 jaar. De oudste deelnemer tot nu toe is de 73-jarige Heinz Palsma uit Sexbierum. Hielke Jager en Piet de Groot doen beiden voor de vijfentwintigste keer mee. Henk Draaisma en Gerrit Bijdeweg uit Harlingen doen beiden voor de vijfendertigste keer mee sinds 1981.

Opgeven kan tot en met 10 juni 17.00 uur via www.lanenkaatsen.nl en bij Kamsma Schoenen in Harlingen, 06-41205796

De loting is 10 juni vanaf 19.00 uur in de studio van Radio Stad Harlingen. De lijsten staan ’s avonds op de website van het Lanenkaatsen. Vanaf zondag hangen de lijsten ook in de etalage bij Kamsma Schoenen.