Eerste paal brede school Bitgummole de grond in

BITGUMMOLE - De bouw van de nieuwe brede school in Bitgummole gaat dinsdag van start. De bedoeling is dat het gebouw begin 2018 in gebruik wordt genomen.

De eerste paal wordt om 14.00 uur geslagen door wethouder Pen van de gemeente Menameradiel. Hij doet dat samen met twee leerlingen.

In de brede school komen CBS Mooitaki en OBS Martenaskoalle onder een dak. Daarnaast gaat het gebouw onderdak bieden aan peuterspeelzaal De Krobbekoer van Kidsfirst.

De brede school wordt gerealiseerd op de huidige locatie van CBS Mooitaki. De bestaande school aan De Hammeringen 41 is om die reden deels afgebroken. De school is ontworpen door Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson uit Deventer.

De bouwkundig aannemer is Bouwgroep Dijkstra-Draisma uit Dokkum, die samenwerkt met installateur P. de Vries uit Leeuwarden. Het projectmanagement is in handen van Lindhorst Huisvestingsadviseurs.