NK Kaatsen meisjes en jongens

Britsum -   Het Nederlands kampioenschap kaatsen voor meisjes werd zaterdag gehouden in Makkum. De eigen Makkumer meisjes waren favoriet, een zware druk. Je moet het dan maar waar maken voor eigen publiek. Lobke Vlasbloem, Kim Dijkstra en Boukje Bosma kregen het bepaald niet cadeau, maar het is ze gelukt. Na de pupillenbond, de schoolmeisjesbond en de AldMeierspartij hebben ze ook de meisjesbond op hun naam geschreven. De finale tegen Sexbierum met Fiera de Vries, Anna Ennema en Ilse-Marije Hartman werd met 5-2, 6-0 gewonnen.

Makkum had het zwaar tegen Sint Annaparochie waar Annet de Haan erg sterk stond te kaatsen en won maar net van Minnertsga met Simona Kootstra in een glansrol: 5-5, 6-2. Minnertsga leek lange tijd Makkum te gaan verslaan, Simona Kootstra en haar maten Hanne Siegersma en Anke Wassenaar liepen naar een 4-2 voorsprong. Het was sneu voor Minnertsga dat ze net buiten de prijzen vielen, want Kootstra en ook de jonge Anke Wassenaar hebben geweldig staan te kaatsen. Sexbierum had ook een zware route afgelegd naar de finale. De eerste wedstrijd tegen Easterein was meteen al een thriller: 5-5, 6-4. Daarna werd Raerd verslagen en na winst op Wommels kwam Sexbierum in de halve finale. Weer werd het erg spannend, maar net werd van Winsum gewonnen: 5-5, 4-6. In de finale was Sexbierum uitgekaatst terwijl Makkum toen pas in goeden doen was. Bij Makkum lukte alles, bij Sexbierum was de koek op. Makkum stond de hele dag matig te kaatsen maar in de finale vlamden ze, toonden ze hun klasse. Makkum kampioen, Sexbierum-Pietersbierum een hele knappe 2e prijs, Winsum (Marlies Bonnema, Anna Rob en Rianne Nutma) werd derde JONGENS Allard van Wigcheren, Thomas Dijkstra en Wytze Wassenaar  is zaterdag de vrij verrassende winnaar geworden van het Nederlands kampioenschap kaatsen voor jongens in Wergea. Sterke man bij Berltsum was Wytze Wassenaar, hij gaf leiding aan zijn partuur met de eerstejaars Allard van Wigcheren en schooljongen Thomas Dijkstra en stond zelf de hele dag geweldig te kaatsen. Vorig jaar wonnen Van Wigcheren en Dijkstra nog verrassend het NK schooljongens, nu stonden ze in de kransen op het NK jongens. In de finale werd Anjum met duidelijke cijfers verslagen: 5-2, 6-2. Het was genieten voor kaatsliefhebbers, er waren fantastische partijen te zien in Wergea. Er stonden maar liefst 43 parturen op de lijst, het grootste aantal sinds jaren.  Dronryp-Menaam was een geweldige partij, een echte dorpenstrijd waarin Menaam op 4-5, 6-6 aan het langste eind trok. Berltsum-Bolsward was ook zo’n mooie spannende wedstrijd waarbij beide parturen elkaar steeds verbaal uitdaagden. Berltsum won met 4-5, 0-6. In de vierde omloop wachtte Berltsum de zwaarste tegenstander van de dag, het favoriete Exmorra. Het publiek stond achter de underdog, Berltsum. Het werd een wedstrijd met alles aan de hang, op 5-5, 6-6 trok Berltsum aan het langste eind. Zij waren daarmee meteen finalist, want in de halve finale bleven ze staan. Anjum kwam in de finale door met 4-5, 4-6 van Menaam te winnen in de halve finale. Anjum eindigde dus als tweede met Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra en Sytse Koree, derde werd Menaam met Erik Minne Cats, Youri de Groot en Mark Polstra. Vierde prijzen waren er voor Arum (Germ Epema, Jorrit Tolsma en Dirk-Henk Kuipers) en Dronryp (Taeke Hofman, Lucas Postma en Jasper Jager).