FNP wil dat gemeente verantwoordelijkheid neemt bij plaatsing statushouders

Berltsum - Berltsum - De fractie van FNP Menameradiel wil dat de gemeente een actieve rol gaat vervullen bij de plaatsing van statushouders. Momenteel loopt de gemeente achter bij de plaatsing van deze nieuwe inwoners. 

Uit de B&W stukken van 23 mei j.l. blijkt dat de gemeente al onder toezicht van de provincie is geplaatst.  De oplossing van de gemeente is niet langer acceptabel volgens de FNP. Momenteel worden deze nieuwe inwoners geplaatst in sociale huurwoningen. De wachtlijsten voor het verkrijgen van huurwoningen via de reguliere manier lopen hierdoor op en dit zorgt voor frictie. Daarnaast vindt de FNP het een verplaatsing van de verantwoordelijkheid. Daarom komt de FNP met een initiatiefvoorstel waarin het de gemeente oproept om met alternatieven te komen. De FNP vindt een goede opvang van statushouders zeer belangrijk. En wil dan ook dat de gemeente een actievere rol gaat vervullen om aan de opdracht te voldoen.  De FNP roept daarom het college op naar de mogelijkheden voor het herontwikkelen van leegstaande panden binnen de gemeentegrens te kijken. Daarnaast moet de gemeente een actieve rol gaan vervullen bij het stimuleren en actief begeleiden van particuliere initiatieven en deze te wijzen op mogelijke subsidies. Per 1 juli vervalt de voorrangsregeling voor statushouders. De gemeente kan dan zelf bepalen of het deze mensen voorrang geeft. Volgens de partij kan dit alleen wanneer er in rap tempo meer sociale huurwoningen worden opgetrokken.