'Mach mit mobile'

Franeker -  “Mach mit mobile” heeft vandaag rsg Simon Vestdijk locatie Franeker een bezoek gebracht.

“Mach mit Mobile” is een programma vanuit het Goethe Institut waarbij 2 studenten scholen bezoeken om aan leerlingen Duitse lessen te geven. Deze lessen hebben te maken met diverse aspecten van Duisland en de Duitse taal. Het zijn hele levendige lessen waarbij de leerlingen direct betrokken zijn en enthousiast mee doen.