Hoofdklasse heren kaatsen

STIENS -   Tjisse Steenstra uit Bitgummole stond als laatste jaars jongen op het veld in Minnertsga.

Moeder Hinke zat, zoals bijna altijd, op de bank. Tunno Schurer kwam bij haar zitten en voorspelde dat Tjisse een hoofdklassekaatser van formaat zou worden. De blik van mem Hinke toen ze dat hoorde was een mengeling van trots en ongeloof. De finale die dag in Minnertsga ging verloren, Steenstra en zijn partuur stonden een flink eind voor, maar het ontbrak de jonge kaatser aan zelfvertrouwen. Hij wankelde en de tegenstanders roken kansen en intimideerden de onzekere Steenstra. Ondertussen zijn we zo’n zes jaar verder, Schurer kreeg meer dan gelijk. Dat bewees Steenstra afgelopen weekend maar weer eens. Samen met zijn maten Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra vormt Steenstra momenteel het sterkste partuur op de velden.  Onzeker is Steenstra niet meer, hij is gegroeid als kaatser en als man, hij laat zich door niemand meer intimideren. Heeft beter leren incasseren maar deelt hoofdzakelijk grote klappen uit. Vijf zeges op rij Afgelopen weekend sloegen ze twee keer toe, zaterdag werd in Broeksterwâld alles en iedereen omver geslagen, zondag staken de mannen opnieuw met kop en schouders boven de rest uit in Stiens. In Broeksterwâld was de tegenstander in de finale het partuur van Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma. Voor Tolsma betekende het de terugkeer op de kaatsvelden na een hernia-operatie in februari. Partuur van Zuiden was zaterdag verrassend finalist in Broeksterwâld, maar kon in die finale geen potten breken. De winst ging naar Van der Bos, Triemstra en Steenstra, zij sloegen de winnende bal op 5-3 en 6-2. Tjisse Steenstra werd unaniem tot koning gekozen. Een dag later stonden Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Patrick Scheepstra in de finale tegenover de kaatskanonnen. Triemstra c.s. pakten weliswaar het eerste bordje, maar daarna ging het snel. Slechts een half uur duurde de finale die met 5-1, 6-2 door Van der Bos, Triemstra en Steenstra gewonnen werd. Het betekende de vijfde vrije formatiezege op rij voor het succespartuur. Enerzijds draait het bij Van der Bos en zijn maten momenteel erg lekker, anderzijds zijn de tegenstanders in minder goeden doen. Het niveauverschil is groot en veel kaatsers presteren tot nu toe onder het niveau van vorig jaar. Marten Bergsma laat tot nu toe veel minder zien dan vorig jaar. Ondanks het feit dat het bij niet alle parturen even lekker loopt, ziet het er naar uit dat de topparturen toch bij elkaar blijven. Zondagavond ging het ‘stellen’, het vormen van nieuwe parturen los. Het ziet ernaar uit dat er vooral geschoven wordt in de parturen die lager op de ranglijst staan. Suwarda Vis