Borden voor bewustwording op Oude Bildtdijk

OUDEBILDTZIJL - Op zeven locaties op de Oude- en Nieuwebildtdijk worden opvallende borden opgehangen. De eerste is woensdag onthuld door mevrouw Boerma, bedenker van dit bord, en wethouder Nel Haarsma.

De weg op de Oude- en Nieuwebildtdijk is een smalle weg waar veel verkeer overheen komt. Het is van belang om goed om de veiligheid te denken, maar ook om het gebruiksgenot. In het kader van het project Veiligheid Bildtdijken wordt al een tijd gewerkt aan verbetering. Van de weg op zich, maar ook van de manier van gebruik.

Mevrouw Boerma heeft haar idee daarover op een creatieve manier vormgegeven door een bord te ontwerpen. Het bord laat zien dat deze wegen door veel verschillende mensen en voertuigen gebruikt worden. Het geeft duidelijk weer dat het zaak is dit met z’n allen goed te doen, en om rekening te houden met elkaar.

,,Dit is in prachtich foarbyld fan hoe’t bewenners sels meitinke en meiwurkje binnen dit projekt. Mefrou Boerma hat mei al har kreativiteit hiel moai it byld fan de diken sjen litten”, aldus Nel Haarsma.