Geert Faber weg als directeur bij KNKB

FRANEKER - Geert Faber stopt per 1 januari als algemeen directeur van de kaatsbond KNKB. Hij volgde in augustus 2013 Rene Ahlers op.

Er circuleerden al langer geruchten dat Faber zou stoppen. Hij kondigde zijn afscheid aan in de nieuwsbrief van de KNKB. Daarin staat: ,,Na zevenenveertig werkzame jaren heb ik het besluit genomen om te stoppen met deze prachtbaan en te gaan genieten van mijn prepensioen.” Wie Faber opvolgt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de KNKB in augustus een opvolger wil hebben benoemd, zodat Faber die persoon kan inwerken. Faber werkte tot aan zijn komst bij de KNKB bij de Rijksrecherche, een onderdeel van het Ministerie van Justitie. Ook kaatste hij veel in het verleden. Daarnaast was hij tot aan zijn benoeming bij de KNKB voorzitter van KV Minnertsga. Eerder was Faber vijf jaar voorzitter van de technische commissie van de kaatsbond. Daarnaast had hij functies bij de Vereniging Van Kaatsers en de Federatie Barradeel e.o. Als algemeen directeur van de KNKB richtte Faber zich op de regie van het bondsbureau en een sterke samenhang tussen alle geledingen van de KNKB. Ook de servicegerichtheid was een belangrijk item.