Heerlijke omstandigheden voor Iepen Frysk kampioenskip jeu de pelote in Oosterlittens

Oosterlittens - Onder stralende omstandigheden is maandag het Iepen Frysk kampioenskip jeu de pelote in Oosterlittens begonnen. De finale is vrijdag 30 juni vanaf 19.30 uur.

Er hebben zich dit jaar weer meer teams aangemeld voor Daarnaast zijn er nieuwe deelnemers. Er doen dit jaar onder andere teams mee uit: Sexbierum-Pietersbierum, Baerd en Wiuwert/Britswert. Baerd is na een jaar afwezigheid weer terug. Wiuwert/Britswert deed in 2005 voor het laatst mee. Terwijl het voor Sexbierum-Pietersbierum de eerste deelname wordt. (Foto's Bernard Veerman)