Laatste Molendag Menameradiel op weg naar Waadhoeke

MENAAM - De laatste Molendag Menameradiel vindt zaterdag plaats. Volgend jaar gaat de gemeente namelijk opin Waadhoeke.

De molenaars van de Stichting Molens in Menaldumadeel willen laten zien dat er veel inspanningen nodig zijn om de acht poldermolens als werktuigen te behouden en te onderhouden.

De te bezoeken molens zijn: de Rentmeester en De Kievit in Menaam, De Puollen in Dronryp, de Amerikaanse windmotor in Deinum, Kingmatille en de Hatsumer molen in Marsum.

De Puollen staat stil vanwege een roedeprobleem, maar is wel te bezichtigen.